Název: Ergonomická studie uspořádání laboratoře KTO
Další názvy: Ergonomic study of the organization of the laboratory KTO
Autoři: Šedivá, Diana
Vedoucí práce/školitel: Pokorná Václava, Ing.
Oponent: Bícová Kateřina, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37434
Klíčová slova: checklist;owas;ergonomie;ergonomické metody
Klíčová slova v dalším jazyce: checklist;owas;ergonomics;ergonomic methods
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení pracoviště z hlediska ergonomie. Pracoviště je posuzováno jako pracovní prostor pro obsluhu stroje a dále je zde řešena oblast pro výuku studentů. Pracovní prostor obsluhy stroje je posuzován pomocí 2 vybraných ergonomických metod. Po vyhodnocení výsledků byla navržena do laboratoře vhodná nápravná opatření.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on the evaluation of the workplace in terms of ergonomics. The workplace is considered as a working space for machine operators and lectures. The machine operator's work space is assessed using 2 selected ergonomic methods. Appropriate remedial measures have been proposed to the laboratory after the results have been evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Hohausova_Diana_S15B0088P.pdfPlný text práce5,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek BP_Hohausova.PDFPosudek oponenta práce286,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni BP_Hohausova.PDFPosudek vedoucího práce282,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba BP_Hohausova.PDFPrůběh obhajoby práce165,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37434

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.