Title: Analýza a optimalizace výrobních procesů
Other Titles: Manufacturing processes analysis and optimization
Authors: Buchwald, Jan
Advisor: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Kalkuš Pavel, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37453
Keywords: optimalizace;projekt;výrobní proces;skládač krabic;automatické zastavení skládače krabic;dotykový panel nastavení;obrazovka;vizualizace;optický distanční senzor;výrobní linka;eliminace ztrát;ušetření výdajů;redukce odpadu
Keywords in different language: optimization;project;production process;case former;automatic stoppage of case former;touch panel setting;screen;visualization;optical distance sensor;assembly line;loss elimination;save cost;scrap loss
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou a optimalizací výrobních linek. V teoretické části jsou popsány metody a nástroje, které se využívají pro optimalizaci výrobních procesů. V praktické části je představena společnost Procter & Gamble a její produktové portfolio. V této společnosti probíhala následná optimalizace. Pro samotnou optimalizaci byla vybrána konkrétní část výrobní linky, na které se vyrábí mycí prostředek Jar (Fairy). Díky této optimalizaci se sníží nadprodukce vyrobených (složených) prázdných krabic. V závěru práce je popsán postup testování, validace a zaškolení pracovníků.
Abstract in different language: This master thesis deals with analysis and optimization of assembly lines. The theoretical part describes methods and tools that are used to optimize production processes. The practical part introduces Procter & Gamble and its product portfolio. There was a subsequent optimization in this company. For the optimization itself, a specific part of the assembly line was selected, on which Jar (Fairy) detergent is produced. This optimization will reduce the overproduction of manufactured (folded) empty cases. At the end of the work is described the procedure of testing, validation and training of workers.
Rights: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 27.05.2022.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyza a optimalizace vyrobnich procesu.pdfPlný text práce34 BAdobe PDFView/Open    Request a copy
Buchwald.jpgOdůvodnění nezveřejnění VŠKP146,24 kBJPEGView/Open    Request a copy
078735_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
078735_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
078735_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce68,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37453

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.