Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŘeboun Jan, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorZigo, Miroslav
dc.contributor.refereeBlecha Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-19
dc.date.accessioned2020-07-17T13:41:47Z-
dc.date.available2018-10-5
dc.date.available2020-07-17T13:41:47Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-28
dc.identifier78745
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37461-
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na způsoby kontaktování tištěných vodivých motivů na flexibilních substrátech. Práce obsahuje základní přehled substrátů, aditivních technologií tisku na flexibilních substrátech a možné způsoby jejich kontaktování. Dále jsou zde popsány vhodné testovací postupy elektrických kontaktů, pomocí kterých je možné zkoumat jejich kvalitu a spolehlivost. V praktické části je poté popsán návrh a výroba testovacích vzorků pomocí technologie krimpování a odporového svařování. Tyto vzorky jsou následně testovány klimatickými a mechanickými zátěžovými testy. Mezi užitými klimatickými zkouškami je suché teplo, vlhké teplo a změna teploty. Z mechanických testů byl použit bend a pull off test. Obecně v zátěžových testech obstály lépe vzorky vytvořené pomocí technologie krimpování, ale při použití správných materiálů a vhodně optimalizované strojové výroby je možné pomocí technologie svařování dosáhnout v některých aplikacích vhodnějších spojů.cs
dc.format69 s. (95 887 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectkontaktovánícs
dc.subjectflexibilní substrátcs
dc.subjectkrimpovánícs
dc.subjectodporové svařovánícs
dc.subjectvodičcs
dc.subjectzátěžové testycs
dc.subjectodpor kontaktucs
dc.titleKontaktování tištěných vodivých motivů na flexibilních substrátechcs
dc.title.alternativeContacting of printed conductors on flexible substratesen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on methods of contacting printed conductive motifs on flexible substrates. The work contains a basic overview of substrates, additive printing technologies on flexible substrates and possible ways of contacting them. In addition, suitable electrical contact testing procedures are described to examine their quality and reliability. The practical part then describes the design and production of test samples using crimping and resistance welding technology. These samples are then tested by climatic and mechanical stress tests. Among the climatic tests used are dry heat, wet heat and temperature change. The mechanical tests used bend and pull off test. Generally, in stress tests, crimp technology samples were better suited, but by using the right materials and appropriately optimized machine production, more suitable joints can be achieved in some applications using welding technology.en
dc.subject.translatedcontactingen
dc.subject.translatedflexible substrateen
dc.subject.translatedcrimpingen
dc.subject.translatedresistance weldingen
dc.subject.translatedconductoren
dc.subject.translatedstress testsen
dc.subject.translatedcontact resistanceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zigo_final.pdfPlný text práce2,97 MBAdobe PDFView/Open
078745_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce960,07 kBAdobe PDFView/Open
078745_oponent.pdfPosudek oponenta práce992,07 kBAdobe PDFView/Open
078745_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce73,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37461

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.