Title: Metody štíhlé výroby v elektrotechnické firmě
Other Titles: Lean manufacturing methods in an electrical engineering company
Authors: Štáhl, Pavel
Advisor: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Pivák Jan, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37464
Keywords: budič;kaizen;výrobní procesy;procesní tok;optimalizace výroby;trvalé zlepšování procesů;návrh layoutu;přesun výroby;manipulační prostor
Keywords in different language: exciter;kaizen;production processes;process flow;production optimization;continuous process improvement;layout designing;production transfer;handling space
Abstract: Tato diplomová práce byla vypracována ve společnosti BRUSH SEM s.r.o. ve spolupráci s oddělením trvalého zlepšování procesů. Práce je zaměřena na dva projekty, které byly řešeny oddělením trvalého zlepšování procesů. První projekt je zaměřen na řešení problému se špulkami na kabely, vyuţívané pro montáţ generátorů. Druhá část práce je zaměřena na tvorbu procesních toků a návrhů optimálního rozloţení zařízení a pracovišť, která jsou do Plzeňské pobočky BRUSH přesouvána z Holandska.
Abstract in different language: This master thesis was elaborated in BRUSH SEM s.r.o. in collaboration with the continuous process improvement department. The work is focused on two projects, which were solved by the department of continuous improvement. The first project is aimed at solving the problem of cable spools used for generators assembly. The second part of the thesis is focused on creating process flows and creating different variants of optimal distribution of facilities and workplaces that are moved from the Netherlands to the BRUSH in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace -Stahl.pdfPlný text práce5,72 MBAdobe PDFView/Open
078749_oponent.pdfPosudek oponenta práce959,17 kBAdobe PDFView/Open
078749_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
078749_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce67,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37464

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.