Title: Návrh řídicího systému pro technologický proces
Other Titles: Design of Control System for Technology Process
Authors: Sláma, Marek
Advisor: Sirový Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Molnár Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37466
Keywords: ac 800m;abb 800xa;plc;control builder;hsi;dcs;hmi řídicí systém;programovatelný logický automat
Keywords in different language: ac 800m;abb 800xa;programmable logic controller;control builder;hmi;human system interface;hsi;plc;control system;dcs
Abstract: Předložená práce je věnována procesu tvorby průmyslové automatizace, kterou prakticky demonstruje na uceleném řešení vybrané části technologického celku. Práce definuje základní pojmy užívané v automatizaci, popisuje jednotlivé úrovně řídicího systému a způsobu komunikace v průmyslové automatizaci. Součástí práce je jednak komplexní popis procesu návrhu průmyslové automatizace pro vybranou část technologického celku, včetně návrhu uživatelského rozhraní, jednak vlastní implementace a základní úroveň testování v simulačním prostředí řídicího systému. Technologický celek je součástí čistírny odpadních vod. Tato práce vznikla ve spolupráci se společností ABB, pro řídicí systém byla využita platforma 800xA. Čtenář bude seznámen s tvorbou programu pro programovatelné kontroléry za pomoci softwaru Control Builder od společnosti ABB. Čtenář by měl ale být schopen porozumět i systému jako celku, ve kterém je program Control Builderu jen dílčí částí. Postup programování je podrobně demonstrován na vybraných částech systému a je napsán takovým způsobem, aby byla dodržená časová a logická posloupnost vytváření programu. Celý program je pak přílohou na přiloženém nosiči.
Abstract in different language: This diploma work is focused on process creation of industrial automation, which is demonstrated on the solution of particular part of technology unit. The work defines basic terms used in automation, describes singular levels of control system and the industrial automation communication protocols. The industrial automation design for a particular part of technology unit is described fully, including the user interface design, and own implementation and the elementary level of test in simulated environment of control system is added as well. The technology unit is a part of wastewater treatment plant. This diploma work was written in cooperation with the company ABB, and the platform 800xA was used for the control system. The reader will be acquainted with the output of program for programmable logic controllers using the software Control Builder by the company ABB. The reader should be able to understand the system as the whole, in which the program Control Builder presents only a partial section. The process of programming is demonstrated completely on particular parts of system in order to comply time and logic sequence of the program´s creation. The whole program is available on the flash drive as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marek Slama DP-plny text prace.pdfPlný text práce4,69 MBAdobe PDFView/Open
078751_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
078751_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce932,33 kBAdobe PDFView/Open
078751_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce65,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37466

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.