Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKosturik Kamil, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorViktora, Josef
dc.contributor.refereeKřivka Jindřich, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-20
dc.date.accessioned2020-07-17T13:41:48Z-
dc.date.available2018-10-5
dc.date.available2020-07-17T13:41:48Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-28
dc.identifier78752
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37467-
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci automatického pracoviště pro ohýbání vodičů s využitím průmyslového robota s cílem nahradit pracovníky z výrobního procesu. Úvodní kapitola obsahuje teoretické poznatky z oblasti průmyslových robotů - jejich druhy, vlastnosti, výhody/nevýhody. Praktická část práce se zabývá mechanickým návrhem pracoviště, popisem elektronických řízení a stavbou obslužného programu. Zahrnuje také stručný popis využitého programovacího prostředí. V závěrečné kapitole je vypracován technicko-ekonomický posudek, který pojednává nad výhodami využití robotického pracoviště oproti lidské pracovní síle. Závěrem byla stanovena doba návratnosti implementace pracoviště.cs
dc.format56 s. (11033 znaků).
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectprůmyslový robotcs
dc.subjectfanuccs
dc.subjectautomatcs
dc.subjectautomatizacecs
dc.subjectrobotcs
dc.subjectohýbačkacs
dc.subjectvodičcs
dc.subjecton-line programovánícs
dc.subjectekonomický posudekcs
dc.subjectdoba návratnostics
dc.titleNávrh robotického pracoviště pro ohýbačku vodičůcs
dc.title.alternativeDesign of robotic workspace for wire benderen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on design and realization of automatic workplace for bending wires using industrial robot in order to replace workers from the production process. The introductory chapter contains theoretical knowledge of industrial robots - their types, properties, advantages / disadvantages. The practical part deals with the mechanical design of the workplace, the description of electronic control and the construction of the control program. It also includes a brief description of the programming environment used. In the final chapter is made a technical-economic study, which discusses the advantages and disadvantages of using a robotic workplace compared to the human workforce. In the end, using the technical-economic study is set the payback period of the workplace implementation.en
dc.subject.translatedindustrial roboten
dc.subject.translatedfanucen
dc.subject.translatedautomaten
dc.subject.translatedautomationen
dc.subject.translatedroboten
dc.subject.translatedbenderen
dc.subject.translatedwireen
dc.subject.translatedon-line programmingen
dc.subject.translatedeconomic reviewen
dc.subject.translatedpayback perioden
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_JV_2K18.pdfPlný text práce3,09 MBAdobe PDFView/Open
078752_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce921,7 kBAdobe PDFView/Open
078752_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
078752_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce85,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37467

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.