Title: Optimalizace procesů v elektrotechnické firmě
Other Titles: Process optimization in an electrical engineering company
Authors: Matějka, Jan
Advisor: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Černý Zbyněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37469
Keywords: optimalizace procesů;reengineering procesů;redesign procesů;průmysl 4.0;digitalizace;mom;wms;dcix;aimtec a.s.;škoda transportation a.s.;informační systémy;logistika
Keywords in different language: process optimization;process reengineering;process redesign;industry 4.0;digitization;mom;wms;dcix;aimtec a.s.;škoda transportation a.s.;information systems;logistics
Abstract: Předkládaná diplomová práce pojednává o optimalizaci procesů společnosti Škoda Transportation a.s. Popisuje jednotlivé metody pro optimalizaci procesů, nastiňuje iniciativu Průmysl 4.0. a současný trend digitalizace. V práci je zmíněn koncept digitalizace podniků pomocí informačních systémů, a to konkrétně pomocí informačního systému DCIx plzeňské společnosti Aimtec a.s., která toto řešení dodala do skladů společnosti Škoda Transportation a.s. Práce popisuje výchozí stav, průběh projektu digitalizace, výsledky a přínosy implementace systému DCIx do jejich skladů.
Abstract in different language: Presented thesis deals with process optimization of the company Škoda Transportation a.s. It depicts methods for process optimization, industry 4.0 and the current trend of digitization. The thesis mentions the basic concept of digitization using information systems, concretely using the DCIx information system of the Pilsen company Aimtec a.s. which supplied this system to the warehouse of company Škoda Transportation a.s. Thesis also describes the initial state in the warehouse, the project of digitization, the results and benefits of implementing the DCIx system in the warehouse.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Matejka.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
078755_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
078755_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
078755_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce75,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37469

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.