Title: Optimalizace výrobní linky
Other Titles: Production line optimization
Authors: Krenauer, Jan
Advisor: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Tupa Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37470
Keywords: optimalizace;zlepšování;metody;nástroje;výrobní proces;stáčecí linka;mycí linka;kvalita;barely;víčka;kompresor;elektroinstalace;vzduch;voda.
Keywords in different language: optimization;improvement;methods;tools;manufacturing process;bowling line;washing line;quality;barrels;lids;compressor;wiring;air;water.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na zlepšení výrobního procesu stáčecí linky ve firmě Š.P. a.s.. Firma se zabývá výrobou a stačením pitné vody do barelů a PET lahví. V teoretické části práce jsou shrnuty metody a nástroje pro optimalizaci výrobního procesu a eliminaci plýtvání. V praktické části je představeno portfolio firmy a zmapován současný stav výrobní linky. Dále je uveden popis výrobního procesu a navrhovaných vylepšení či optimalizačních doporučení v kritických místech výrobní linky.
Abstract in different language: Presented diploma thesis is focused on the improvement of manufacturing process of the production line in Š.P.a.s. company, which produces and disposes drinking water to barrels and PET bottles. In the theoretical part is summarization of methods and tools for manufacturing process optimization and waste elimination. In the practical part is presented the company portfolio and the current state of the production line is mapped. Description of production process and proposed inprovements and optimization recommendations are also stated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Krenauer_Jan.pdfPlný text práce4,55 MBAdobe PDFView/Open
078756_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
078756_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce928,85 kBAdobe PDFView/Open
078756_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce81,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37470

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.