Title: Optimalizace výrobních procesů elektrotechnické firmy
Other Titles: Manufacturing processes optimization in an electrical engineering company
Authors: Fremr, David
Advisor: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Šoral Josef, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37471
Keywords: kaizen;pdca;layout;zlepšování;návrh;prostorové uspořádání;proces
Keywords in different language: kaizen;pdca;layout;improvement;design;space arrangement;process
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá optimalizací výrobního pracoviště pro navíjení pólů a návrhem nového pracoviště pro výrobu budičů. Je zde vypsáno několik problémů, které se objevily na pracovišti pro navíjení pólů a z toho jsou čtyři vytipovány a následně řešeny. Poté je vypracováno několik návrhů pro každé ze tří potencionálních míst, určených pro výrobu budičů. V závěrečné části práce je zhodnocení optimalizace pracoviště pro navíjení pólů a dále je popsán vybraný návrh pracoviště pro výrobu budičů.
Abstract in different language: This thesis deals with optimization of production workplace for poles winding and design of new workplace for exciters production. There are several issues that have appeared at the poles winding workplace, of which four are selected and subsequently solved. After that, several designs are made for each of the three potential locations for exciters. In the final part of the thesis, there is an evaluation of the optimization of the poles winding workplace and a selected design of the excitation workplace is described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Fremr.pdfPlný text práce4,63 MBAdobe PDFView/Open
078757_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
078757_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
078757_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce61,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37471

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.