Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŘeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorFremr, David
dc.contributor.refereeŠoral Josef, Ing.
dc.date.accepted2019-6-14
dc.date.accessioned2020-07-17T13:41:49Z-
dc.date.available2018-10-5
dc.date.available2020-07-17T13:41:49Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-28
dc.identifier78757
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37471-
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá optimalizací výrobního pracoviště pro navíjení pólů a návrhem nového pracoviště pro výrobu budičů. Je zde vypsáno několik problémů, které se objevily na pracovišti pro navíjení pólů a z toho jsou čtyři vytipovány a následně řešeny. Poté je vypracováno několik návrhů pro každé ze tří potencionálních míst, určených pro výrobu budičů. V závěrečné části práce je zhodnocení optimalizace pracoviště pro navíjení pólů a dále je popsán vybraný návrh pracoviště pro výrobu budičů.cs
dc.format70 s
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectkaizencs
dc.subjectpdcacs
dc.subjectlayoutcs
dc.subjectzlepšovánícs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectprostorové uspořádánícs
dc.subjectprocescs
dc.titleOptimalizace výrobních procesů elektrotechnické firmycs
dc.title.alternativeManufacturing processes optimization in an electrical engineering companyen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with optimization of production workplace for poles winding and design of new workplace for exciters production. There are several issues that have appeared at the poles winding workplace, of which four are selected and subsequently solved. After that, several designs are made for each of the three potential locations for exciters. In the final part of the thesis, there is an evaluation of the optimization of the poles winding workplace and a selected design of the excitation workplace is described.en
dc.subject.translatedkaizenen
dc.subject.translatedpdcaen
dc.subject.translatedlayouten
dc.subject.translatedimprovementen
dc.subject.translateddesignen
dc.subject.translatedspace arrangementen
dc.subject.translatedprocessen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Fremr.pdfPlný text práce4,63 MBAdobe PDFView/Open
078757_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
078757_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
078757_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce61,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37471

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.