Název: Ovládací prvky integrovatelné do textilií
Další názvy: Controls integrable into textiles
Autoři: Mašek, Stanislav Josef
Vedoucí práce/školitel: Moravcová Daniela, Ing. Ph.D.
Oponent: Blecha Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37473
Klíčová slova: chytré textilie;elektronické textilie;ovládací prvky;textilní tlačítka;kapacitní tlačítka;stupeň integrace;textilní senzory;textilní aktuátory
Klíčová slova v dalším jazyce: smart textiles;electronic textiles;controls for textiles;capacitive buttons;level of integration;textile sensors;textile actuators and textile buttons
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce poskytuje přehled současného stavu v oblasti smart textilií se zaměřením na ovládací prvky. V teoretické části jsou ovládací prvky rozděleny do kategorií podle principu jejich činnosti a následně jsou popsány možnosti jejich integrace. Součástí teoretické části práce je rovněž přehled na trhu dostupných sad ovládacích prvků uzpůsobených pro jejich integraci do textilií. Praktická část práce se zabývá návrhem, výrobou, testováním a následnými úpravami demonstrátoru ovládacích prvků s ohledem na jeho dlouhodobou spolehlivost a odolnost vůči pracím cyklům se snahou o co nejvyšší stupeň integrace.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis provides an overview of the current state in the field of smart textiles with focus on control elements. In the theoretical part, the controls are divided into several categories according to the principle of their activity and subsequently described the possibilities of their integration. The theoretical part of the work is also an overview of available sets of control elements on the market adapted for their integration into textiles. The practical part of the thesis deals with the design, production, testing and subsequent modifications of the control elements demonstrator with regard to its long-term reliability and resistance to washing cycles with the aim of the highest degree of integration.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Masek_Stanislav_Josef_2019.pdfPlný text práce6,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078759_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078759_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078759_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce89,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37473

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.