Title: Rekuperace v systému 25kV
Other Titles: Energy recuperation at 25kV trolley system
Authors: Panuška, Marek
Advisor: Skala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Pittermann Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37475
Keywords: rekuperace;trakce;trakční vozidla;trakční zařízení;distribuční síť;napětí 25 kv;napětí 3 kv;trakční charakteristiky;jízdní odpory;vectron;desiro hc
Keywords in different language: recuperation;traction;traction vehicles;traction equipment;distribution power network;voltage 25 kv;power traction characteristic;driving traction resistance;vectron;desiro hc
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na specifické technické problémy rekuperace v systému 25 kV, který je využíván pro provoz trakční dopravy nejen v ČR. Jsou zde shrnuty požadavky norem vázající se na fyzikální a technickou podstatu problému rekuperace pro tento napájecí systém trakčního vedení. Následně jsou popsány možnosti rekuperace, jak ze strany vozidel, pevných trakčních zařízení tak ze strany distribuční sítě. V závěru bude provedena analýza, porovnání rekuperací jízdních souprav a vyhodnocení systémů využívající rekuperaci s ohledem na ekonomiku provozu a plynulost řízení.
Abstract in different language: This Master thesis is focused on specific technicial troubles of recuperation in power net 25 kV, which is not only used for traction vehicles in the Czech Republic. In this thesis are mentioned the requests of norms tied with physical and techcical principles together for this traction power system. Next point describes the possibilities of recuperation from train vehicles views and from distribution power net side. In the end will be performed the analysis of different electrical train units on the 2 most used power tractions systems in the Czech Republic. And there will be summarized economical impact and comparison among each electrical train units.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Marek_Panuska.pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFView/Open
078761_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce894,87 kBAdobe PDFView/Open
078761_oponent.pdfPosudek oponenta práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
078761_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce61,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37475

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.