Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPretl Silvan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorPech, Tadeáš
dc.contributor.refereeŠtulík Jiří, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-14
dc.date.accessioned2020-07-17T13:41:51Z-
dc.date.available2018-10-5
dc.date.available2020-07-17T13:41:51Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-30
dc.identifier78763
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37477
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na testování stability tištěných (flexibilních) NTC termistorů. Pojednává o základní charakteristice termistorů, dále pak popisuje normy, které jsou potřebné k dlouhodobému testování stability těchto specifických součástek. Cílem této práce bylo zhotovit měřicí sestavu na testování a následné praktické testování dostupných vzorků s různými druhy enkapsulace (termosenzitivní vrstvy) a jejich vyhodnocení.cs
dc.format73 s. (83 913 znaků), 12 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectntc termistorycs
dc.subjectodporcs
dc.subjectstabilitacs
dc.subjectpolovodičcs
dc.subjectflexibilní elektronikacs
dc.subjectklimatické testovánícs
dc.subjecttištěná elektronikacs
dc.subjecttermosenzitivní elektronikacs
dc.titleTestování dlouhodobé stability tištěných teplotních senzorůcs
dc.title.alternativeTesting the long-term stability of printed temperature sensorsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis master thesis is focused on testing the stability of printed (flexible) NTC thermistors. It discusses the basic characteristics of thermistors, then describes the standards needed for long-term stability testing of these specific components. The aim of this work was to make a test set for testing and subsequent practical testing of available samples with different types of encapsulation (thermosensitive layers) and their evaluation.en
dc.subject.translatedntc termistorsen
dc.subject.translatedresistanceen
dc.subject.translatedstabilityen
dc.subject.translatedsemiconductoren
dc.subject.translatedflexible electronicsen
dc.subject.translatedclimatic testingen
dc.subject.translatedprinted electronicsen
dc.subject.translatedthermosensitive electronicsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_TadeasPech.pdfPlný text práce7,81 MBAdobe PDFView/Open
078763_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
078763_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
078763_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce66,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37477

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.