Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHirman Martin, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorNeuhöfer, Tomáš
dc.contributor.refereeNavrátil Jiří, Ing.
dc.date.accepted2019-6-19
dc.date.accessioned2020-07-17T13:41:51Z-
dc.date.available2018-10-5
dc.date.available2020-07-17T13:41:51Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-30
dc.identifier78764
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37478-
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na testování mechanických vlastností elektricky vodivých lepených spojů. V první části jsou popsány flexibilní substráty a elektricky vodivá lepidla, jejich vlastnosti a druhy. Dále jsou popsány standardy a zařízení pro testování flexibilních substrátů. V praktické části diplomové práce byl navržen experiment, který má z úkol otestovat vlastnosti elektricky vodivých lepených spojů. Jsou zde popsány použitá lepidla a substráty. Dále je popsán návrh a výroba vzorků pro experiment, průběh experimentu a výsledky.cs
dc.format57
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectflexibilní substrátycs
dc.subjectelektricky vodivá lepidlacs
dc.subjectlepené spojecs
dc.subjecttest ohybemcs
dc.subjecttest v tahucs
dc.subjecttest pevnosti ve smyku.cs
dc.titleVliv mechanického namáhání na vlastnosti lepených spojůcs
dc.title.alternativeThe influence of mechanical stress on the properties of glued jointsen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on testing of mechanical properties of electricallybonded joints. The first part describes flexible substrates and electrically conductive adhesives, their properties and types. Standards and devices for testing flexible substrates are described below. In the practical part of the thesis was designed an experiment that tests the properties of electrically conductive adhesive joints. The adhesives and substrates used are described herein. Furthermore, the design and production of samples for the experiment, the course of the experiment and the results are described.en
dc.subject.translatedflexible substrateen
dc.subject.translatedelectrically conductive adhesiveen
dc.subject.translatedglued jointen
dc.subject.translatedbending testen
dc.subject.translatedtensile testen
dc.subject.translatedshear strenght test.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_neuhofer_tisk.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
078764_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
078764_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
078764_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce91,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.