Název: Jordánsko za krále Husajna - 1952 až 1967
Další názvy: Jordan under King Hussein - from 1952 to 1967
Autoři: Kučerová, Alexandra
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Ramadan, Ivan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3748
Klíčová slova: Jordánsko;král Husajn;Bagdádský pakt;Eisenhoverova doktrína;moderní dějiny;PLO;šestidenní válka
Klíčová slova v dalším jazyce: Jordan;king Hussein;Baghdad pact;Eisenhower doctrine;modern history;PLO;six day war
Abstrakt: Bakalářská práce "Jordánsko za krále Husajna - 1952 až 1967" se zabývá popisem vývoje Jordánska v období krátce před nástupem mladého panovníka na trůn, přes padesátá léta, která byla velmi nestabilní a ovlivněna britskou a americkou politikou, až do konečného vyostření vztahů s Izraelem v roce 1967. Práce se snaží zachytit všechny historické události a osobnosti, které ovlivnily Husajnova rozhodnutí v oblasti domácí a zahraniční politiky v období od roku 1952 do roku 1967.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis "Jordan under King Hussein - from 1952 to 1967" deals with the description of the development of Jordan in the period shortly before the accession of the young ruler on the throne, through the fifties, which was very unstable and influenced by British and American politics until the final exacerbation of relations with Israel in 1967. The thesis tries to capture all historical events and personalities that influenced Hussein´s decisions in the field of domestic and foreign policy in the period from 1952 to 1967.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jordansko za krale Husajna - 1952 az 1967_Alexandra Kucerova.pdfPlný text práce884,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce213,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova_oponent.pdfPosudek oponenta práce268,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova.pdfPrůběh obhajoby práce136,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3748

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.