Title: Cesta do Valhaly. Mýtická síň severských božstev a její význam v životě vikingské společnosti raného středověku.
Other Titles: A journey to Valhalla. A mythical hall of Nordic gods and its meaning in the life of the viking's society in the early medieval age.
Authors: Dvořák, Jakub
Advisor: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37487
Keywords: valhalla;viking;ragnarök;vojsko;berserk;rituál
Keywords in different language: valhalla;viking;ragnarök;army;berserker;ritual
Abstract: Úvodní část práce přiblíží vikingskou společnost raného středověku. Následující kapitola bude popisovat samotnou Valhallu, tj. mýtickou síň, v níž hodovali bohové a jejich válečníci čekající na příchod Ragnaröka, jenž symbolizoval konec světa a poslední bitvu mezi dobrem a zlem. Další dvě kapitoly se budou věnovat analýze rituálů spojených s uctíváním bohů a motivací k boji i bojem samotným. Pro ilustraci bude zařazeno několik příkladů nejslavnějších bojovníků. V závěrečné části bude zhodnocen celkový význam Valhally v životě vikingské společnosti. Práce bude založena na studiu pramenů zpřístupňujících vikingské mytologické texty i příslušnou odbornou literaturou.
Abstract in different language: The introductory part of the bachelor thesis will be presented by Viking Society of the Early Middle Ages. The following chapter will describe Valhall himself, a mythical hall in which the gods and their warriors were waiting for the arrival of Ragnarök, symbolizing the end of the world and the last the battle between good and evil. The next two chapters will deal with the analysis of rituals related to the worship of the gods and motivation to fight and fighting alone. For illustration, some examples of the most famous warriors will be included. The final part will be evaluated the overall importance of Vallhalla in the life of Viking society. The thesis will be based on studying the sources of Viking accessibility mythological texts and relevant literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace-Jakub-Dvorak.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Dvorak - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce598,08 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce635,79 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce236,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37487

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.