Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNovotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorMachaloušová, Tereza
dc.contributor.refereeSkřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
dc.date.accepted2019-6-5
dc.date.accessioned2020-07-17T13:41:57Z-
dc.date.available2018-6-30
dc.date.available2020-07-17T13:41:57Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-25
dc.identifier76746
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37494-
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá osobností a životní prací Williama Stukeleyho, anglického starožitníka žijícího v 18. století. Práce nejprve popisuje jeho osobní život a dále představuje jeho kariéru. Další část práce analyzuje jeho jednotlivé zájmy a díla, především ta o Stonehenge a Avebury. Závěrečná část obsahuje shrnutí jeho života a také nabízí zhodnocení a interpretaci jeho přínosu na poli vědy, a to především archeologie.cs
dc.format54 s. (119,845 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectstarožitnictvícs
dc.subjectstonehengecs
dc.subjectaveburycs
dc.subjectarcheologiecs
dc.titleWilliam Stukeley: osobnost a historický přínoscs
dc.title.alternativeWilliam Stukeley: personality and historical contributionen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
dc.thesis.degree-programHistorické vědy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is about personality and life work of William Stukeley, an english antiquarian living in the 18th century. The work first describes Stukeley's private life and then it introduces his career. Next part of this thesis analyzes his particular interests and works, especially about Stonehenge and Avebury. The last part includes the summary of his life and work and offers an evaluation and an interpretation of his contribution to science, primarily in archeology.en
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translatedantiquarianismen
dc.subject.translatedstonehengeen
dc.subject.translatedaveburyen
dc.subject.translatedarcheologyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Tereza Machalousova.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Machalousova - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce564,02 kBAdobe PDFView/Open
Machalousova - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce642,66 kBAdobe PDFView/Open
Machalousova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce211,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37494

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.