Title: Působení a zánik řádu templářů ve Francii
Other Titles: Action and fall of the Templar order in France
Authors: Hutta, Petr
Advisor: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37496
Keywords: templáři;řád;zánik;křížové výpravy;francie;bankéři
Keywords in different language: templars;crusades;order;fall;france;bankers
Abstract: Hlavní téma práce je podat ucelený přehled událostí vedoucí k zániku templářského řádu, které mohou být vymezeny lety (1307-1314) a také jejich působení ve francouzském království jako bankéřů. Součástí práce je také působení řádu ve Svaté zemi, kde je popsáno jejich založení.
Abstract in different language: The main aim of this work is about the fall of the Templar order which can we date during (1307-1314). Their financial actions are also described, mainly in the French kingdom. The work is also describing the beginning of the order in the Holy land.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFView/Open
Hutta - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce549,58 kBAdobe PDFView/Open
Hutta - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce567,27 kBAdobe PDFView/Open
Hutta - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce216,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37496

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.