Title: Počátky impresionismu v Předlitavsku
Authors: Pokoradiová, Marcela
Advisor: Urban Martin, Mgr.
Referee: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37501
Keywords: impresionismus;předlitavsko;barbizonská škola;expresionismus;umělci;tvorba;akademický;skupina;malba;umění;historismus;krajina;dílo;výstava;společnost;malířství
Keywords in different language: impressionism;cisleithania;barbizon school;expressionism;artists;creation;academic;group;painting;art;historicism;landscape;work;exhibition;society
Abstract: Bakalářská práce se bude zabývat tím, jakým způsobem se do západní části rakousko-uherské monarchie šířilo impresionistické hnutí z Francie. Práce se zaměří především na okolnosti transferu nového pojetí výtvarného ztvárnění reality do Předlitavska a pak také na to, jakým způsobem využili zdejší umělci těchto nových výtvarných možností.
Abstract in different language: The bachelor thesis will deal with the way in which the impressionist movement from France was spread into the western part of the Austro-Hungarian monarchy. The thesis will focus mainly on the circumstances of transfer of a new conception of the artistic representation of reality into the Cisleithanian region and then on how the local artists used these new artistic possibilities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pocatky_impresionismu_v_Predlitavsku.PDFPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Pokoradiova - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce578,5 kBAdobe PDFView/Open
Pokoradiova - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce572,08 kBAdobe PDFView/Open
Pokoradiova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce247,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37501

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.