Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSkřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorBlahota, Kryštof
dc.contributor.refereeNovotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-9-5
dc.date.accessioned2020-07-17T13:41:59Z-
dc.date.available2018-9-24
dc.date.available2020-07-17T13:41:59Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-30
dc.identifier78346
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37502
dc.description.abstractPro pochopení, zkoumání změn a problémů v celém konfliktu byl text rozdělen do tří hlavních kapitol. První kapitola popisuje Čínu od konce císařského režimu až do konce druhé světové války. Popisuje změny, ke kterým došlo v Číně, a to nejen z hlediska nových politických stran, ale také japonské expanze a později čínsko-japonské války. Druhá kapitola představuje situaci v Číně po druhé světové válce, kdy důsledky války ovlivnily celý konflikt a moc komunistické strany začala růst na rozdíl od moci Kuomintangu. Třetí kapitola je nejdůležitější, protože se zabývá přímo Čínskou občanskou válkou v letech 1946-1949. Tato bakalářská práce popisuje všechny velké bitvy mezi čínskými komunisty a čínskými nacionalisty. Dále se práce zabývá angažovaností USA v konfliktu, ekonomickými obtížemi a nakonec stažením Čankajškova režimu na Tchaj-wan.cs
dc.format73 s. (143 304 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectčankajšekcs
dc.subjectkuomintangcs
dc.subjectkomunistická strana čínycs
dc.subjectkonfliktcs
dc.subjectčínská občanská válkacs
dc.subjectmao ce-tungcs
dc.subjectjaponskocs
dc.titleČínská občanská válka v letech 1946- 1949cs
dc.title.alternativeThe Chinese Civil war in 1946- 1949en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedTo explore the changes and the problems in the whole conflict the text has been divided into three main chapters. The first chapter describes China from the end of the imperial regime to the end of the World War II. It describes the changes that occurred in China, not only in terms of new political parties, but also Japanese expansion and later Sino-Japanese war. The second chapter presents the situation in China after the World War II when the consequences of the war influenced the whole conflict and the Communist Party's power began to grow unlike that of Kuomintang. The third chapter is the most important because it deals directly with the Chinese Civil War in 1946-1949. This bachelor thesis describes all the great battles that took place between Communists and Nationalists. Furthermore, the work deals with the US engagement in the conflict, economic difficulties, and finally the withdrawal of Chiang Kai-shek regime to Taiwan.en
dc.subject.translatedchiang kai-sheken
dc.subject.translatedthe kuomintangen
dc.subject.translatedcommunist party of chinaen
dc.subject.translatedconflicten
dc.subject.translatedthe chinese civil waren
dc.subject.translatedmao zedongen
dc.subject.translatedjapanen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BLAHOTA BP.pdfPlný text práce4,8 MBAdobe PDFView/Open
Blahota - V.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Blahota - O.pdfPosudek oponenta práce571 kBAdobe PDFView/Open
Blahota - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce234,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.