Title: Historie japonského komiksu a jeho vliv na moderní kulturu
Authors: Frolík, Jiří
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Urban Martin, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37503
Keywords: historie;japonsko;komiks;manga;anime;druhá světová válka;kultura
Keywords in different language: history;japan;comics;manga;anime;second world war;culture
Abstract: Tato práce se věnuje historii japonského komiksu od konce 19. století do roku 1989. Začátek práce se věnuje umělcům klasického japonského umění a jejich experimentům se sekvenčním uměním. Pak se zabývá "prvními krůčky" komiksových kreslířů ovlivněných americkým novinovým komiksem. Další kapitola zobrazuje komiks, jako nástroj války a propagandy. Také se věnuje komiksovým autorům a jejich reakci na válku. Poslední dvě kapitoly se věnují poválečnému vývoji japonského komiksu a poslední kapitola se soustřeďuje na jednoho autora, Osamua Tezuku, nositele přezdívky "Bůh komiksu".
Abstract in different language: This work focuses on the history of Japanese comics from the late 19th century to the year 1989. It starts with the old masters of traditional art and their experiments with the sequential art.After that it deals with the "first steps" of the comic book artists and the influence of the American newspaper comics. The next part presents the comics as a tool of propaganda during the Second World War. It also shows, how the Japanese comic book artists dealt with the themes surounding war. The last two chapters focus on the comics reaching the "adulthood" and the introduction of adult themes into the stories. While the the chapter Rituály dospělosti talks about many authors, the last one centers around one author, Osamu Tezuka, who was nicknamed the "God of Comics".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frolik- bakalarska prace.pdfPlný text práce516,69 kBAdobe PDFView/Open
Frolik - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce560,9 kBAdobe PDFView/Open
Frolik - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce577,2 kBAdobe PDFView/Open
Frolik - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce224,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37503

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.