Title: Obezita a její prevence na 1.stupni základní školy
Other Titles: Obesity and prevention at Primary School
Authors: Křivánková, Lenka
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Švátora Karel, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37507
Keywords: obezita;nadváha;podváha;body mass index;percentilové grafy;mladší školní věk
Keywords in different language: obesity;overweight;underweight;body mass index;percentile charts;younger school age
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá obezitou a její prevencí na 1. stupni základní školy. Teoretická část se zabývá ontogenezí dítěte v mladším školním věku, nadále obezitou, jejími příčinami, metodami diagnostiky, až po její důsledky a možná léčebná opatření pro dospělého jedince i dítě. Úkolem praktické části je zjištění aktuálním stavem dětí s nadváhou či podváhou na vybrané plzeňské základní škole.K tomu nám pomohl rozbor a vyhodnocení dotazníkového šetření, které bylo provedeno na plzeňské základní škole, kde respondenti odpovídali na otázky týkající se jejich stravovacích návyků a životního stylu.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with obesity and its prevention at elementary school. The theoretical part deals with the ontogenesis of the child in the younger school age, the obesity, its transitions, the methods of diagnostics, its consequences and possible therapeutic measures for the adult and the child. The task of the practical part is to determine the current status of overweight or underweight children at selected Pilsner elementary school. This helped us to analyze and evaluate the questionnaire survey that was conducted at the Pilsner Primary School, where respondents answered questions about their eating habits and lifestyle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krivankova Lenka- diplomova prace.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
Krivankova L. - VP.pdfPosudek vedoucího práce132,43 kBAdobe PDFView/Open
Krivakova L - OP.pdfPosudek oponenta práce137,57 kBAdobe PDFView/Open
Krivankova L..pdfPrůběh obhajoby práce38,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37507

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.