Title: Elektronické systémy integrované do Smart textilií
Other Titles: Electronic systems integrated into Smart textiles
Authors: Kosť, Lukáš
Advisor: Pavec Martin, Ing.
Referee: Michal David, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37519
Keywords: nositelná elektronika;pletení;sítotisk;smart oděvy;smart textilie;technologie smart textilií;tkaní;vodivá vlákna;vyšívání
Keywords in different language: wearable electronics;knitting;screen printing;smart textiles;smart fabrics;smart clothing;smart textile technology;weaving;conductive fiber;embroidery
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popsání a pochopení základních principů v oblasti Smart textilií. V teoretické části je podrobněji popsáno rozdělení Smart textilií, materiály, které se můžou vyskytnout v těchto textiliích, využívané technologie výroby a elektronické systémy vhodné pro použití v oblasti Smart textilií. Poslední část této práce je věnována návrhu a realizaci 3 vzorků s vybraným elektronickým systémem, kde byla pozornost věnována na způsob kontaktování na samotnou textilii.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on describing a understanding the basic principles in the field of Smart textiles. Theoretical part describes classification of Smart textiles in more detail, materials which can occur in those textiles, used production technologies and electronic systems suitable for Smart textiles. The final part of this work is devoted to design and implementation of chosen electronic system on 3 samples where attention has been paid to the method of contacting the system onto fabric itself.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Lukas Kost.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
078774_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce866,29 kBAdobe PDFView/Open
078774_oponent.pdfPosudek oponenta práce897,36 kBAdobe PDFView/Open
078774_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce61,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37519

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.