Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPavec Martin, Ing.
dc.contributor.authorKosť, Lukáš
dc.contributor.refereeMichal David, Ing.
dc.date.accepted2019-7-1
dc.date.accessioned2020-07-17T13:42:09Z-
dc.date.available2018-10-5
dc.date.available2020-07-17T13:42:09Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-6-11
dc.identifier78774
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37519-
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na popsání a pochopení základních principů v oblasti Smart textilií. V teoretické části je podrobněji popsáno rozdělení Smart textilií, materiály, které se můžou vyskytnout v těchto textiliích, využívané technologie výroby a elektronické systémy vhodné pro použití v oblasti Smart textilií. Poslední část této práce je věnována návrhu a realizaci 3 vzorků s vybraným elektronickým systémem, kde byla pozornost věnována na způsob kontaktování na samotnou textilii.cs
dc.format61 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectnositelná elektronikacs
dc.subjectpletenícs
dc.subjectsítotiskcs
dc.subjectsmart oděvycs
dc.subjectsmart textiliecs
dc.subjecttechnologie smart textiliícs
dc.subjecttkanícs
dc.subjectvodivá vláknacs
dc.subjectvyšívánícs
dc.titleElektronické systémy integrované do Smart textiliícs
dc.title.alternativeElectronic systems integrated into Smart textilesen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on describing a understanding the basic principles in the field of Smart textiles. Theoretical part describes classification of Smart textiles in more detail, materials which can occur in those textiles, used production technologies and electronic systems suitable for Smart textiles. The final part of this work is devoted to design and implementation of chosen electronic system on 3 samples where attention has been paid to the method of contacting the system onto fabric itself.en
dc.subject.translatedwearable electronicsen
dc.subject.translatedknittingen
dc.subject.translatedscreen printingen
dc.subject.translatedsmart textilesen
dc.subject.translatedsmart fabricsen
dc.subject.translatedsmart clothingen
dc.subject.translatedsmart textile technologyen
dc.subject.translatedweavingen
dc.subject.translatedconductive fiberen
dc.subject.translatedembroideryen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Lukas Kost.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
078774_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce866,29 kBAdobe PDFView/Open
078774_oponent.pdfPosudek oponenta práce897,36 kBAdobe PDFView/Open
078774_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce61,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37519

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.