Title: Směrový anténní sledovač založený na síle přijatého signálu
Other Titles: Directional Antenna Tracker Based on Received Signal Strength
Authors: Vrbka, Tomáš
Advisor: Lufinka Ondřej, Ing.
Referee: Žahour Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37523
Keywords: anténní sledovač;mikrokontrolér;otočná anténa;rx5808;směrová anténa
Keywords in different language: antenna tracker;microcontroller;rotating antenna;rx5808;directional antenna
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, sestavením a naprogramováním elektronického zařízení, které se pomocí servomechanismů natáčí směrem ke zdroji video signálu. Řídícím prvkem je mikrokontrolér, který za pomoci tří přijímacích modulů a směrových antén vyhodnocuje směr zdroje signálu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with designing, assembling and programming of an electronical device, which is turning towards the source of video signal with the assistance of servomotors. Main control element is a microcontroller, which is calculating the direction of the signal source with assistance of three receiving modules and three directional antennas.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vrbka_Tomas_Antenna_Tracker.pdfPlný text práce11,88 MBAdobe PDFView/Open
078780_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFView/Open
078780_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
078780_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce102,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37523

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.