Title: Technologická řešení antén pro pásmo 2.4GHz - 2.5GHz
Other Titles: Technological procedures antenna solutions in 2.4GHz - 2.5GHz band
Authors: Hůla, Karel
Advisor: Justa Josef, Ing.
Referee: Čengery Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37525
Keywords: integrovaná anténa na dps;pásmo 2;4 - 2;5 ghz;flíčková anténa
Keywords in different language: integrated antenna on the pcb;band 2;4 - 2;5 ghz;patch antenna
Abstract: Bakalářská práce se zabývá technologickým řešením antén v pásmu 2,4 - 2,5 GHz. V teoretické části je uveden základní rozbor pásma 2,4 - 2,5 GHz, parametry antén a druhy antén. Další část práce popisuje návrh vybraných druhů antén integrovaných na desce plošného spoje, včetně vlivu použití odlišné tloušťky substrátu. Praktická část se zabývá porovnáním teoretických předpokladů ze simulací a měřených vzorků antén.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes the technological solutions of antennas in frequency band 2,4 - 2,5 GHz. In the theoretical part is basic analysis of the band 2,4 - 2,5 GHz, the antennas parameters and types of antennas. The next part describes the design of selected types of antennas integrated on the printed circuit board, including using different substrate thicknesses. The practical part deals with comparison of theoretical assumptions from the simulations and measured antennas.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Hula 2019.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
078782_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce877,31 kBAdobe PDFView/Open
078782_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
078782_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce97,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37525

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.