Title: Vývoj díla spisovatelky Ghády as-Sammán
Other Titles: The development of the work of the writer Ghada al-Samman
Authors: Hříšná, Tereza
Advisor: Ramadan Ivan, Mgr. Ph.D.
Referee: Kojanová Alena, PhDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37533
Keywords: literatura;sýrie;libanon;gháda as-sammán;libanonská občanská válka
Keywords in different language: literature;syria;lebanon;ghada al-samman;lebanese civil war
Abstract: Tato práce se zabývá životem a zejména pak dílem syrské spisovatelky Ghády as-Sammán. Jádro práce tvoří důkladná obsahová analýza vybraných děl z autorčiny tvorby - povídkových sbírek Tvé oči jsou můj osud a Odchod od starých přístavů a dále románovou trilogií Bejrút 75, Noční můry Bejrútu a Noc první miliardy. Součástí je také reflexe válečné reality v autorčině pojetí, se speciálním zaměřením na libanonskou občanskou válku probíhající mezi lety 1975-1990. Závěr práce pak obsahuje shrnutí literárního odkazu Ghády as-Sammán.
Abstract in different language: This work deals with the life and especially with the work of the Syrian writer Ghada al-Samman. The core of the work is a content analysis of selected works from the author's work - short stories Your eyes are my destiny and Leaving the old harbours, as well as the novel trilogy Beirut 75, Beirut Nightmares and Night of the First Billion. It also includes a reflection of the reality of war in the author's conception, with a special focus on the Lebanese civil war between 1975-1990. The conclusion of the thesis contains a summary of the literary reference of Ghada al-Samman.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Hrisna.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Hrisna.PDFPrůběh obhajoby práce87,09 kBAdobe PDFView/Open
Hrisna V.PDFPosudek vedoucího práce316,85 kBAdobe PDFView/Open
Hrisna O.PDFPosudek oponenta práce277,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37533

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.