Název: Rozbor a porovnání předvěšených provětrávaných fasádních systémů
Autoři: Hejlíčková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Mašek Miloslav, Ing. CSc.
Oponent: Boháč František, Ing.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37538
Klíčová slova: předvěšená provětrávaná fasáda;vzduchová mezera;zateplovací systém;nosný rošt;opláštění
Klíčová slova v dalším jazyce: ventilated facade;air gap;thermal insulation system;carrier grate;claddings
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na rozbor a porovnání předvěšených fasádních systémů s provětrávanou vzduchovou mezerou. Obsahem je stručný souhrn informací o předvěšených provětrávaných fasádách, a to především z materiálového, tepelně technického a konstrukčního hlediska. V praktické části je provedeno porovnání vybraných druhů a dodavatelů těchto fasádních systémů.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis is focused on the analysis and comparison of façade systems with a ventilated air gap. The content is a brief summary of information on ventilated façades, mainly from the material, thermo-technical and structural aspects. The practical part compares selected species and suppliers of these facade systems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Hejlickova_2019.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hejlickova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce334,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hejlickova_oponent.pdfPosudek oponenta práce312,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hejlickova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce194,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37538

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.