Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVejvara Luděk, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorPólová, Adéla
dc.contributor.refereeStaňková Hana, Ing.
dc.date.accepted2019-2-6
dc.date.accessioned2020-07-17T13:42:25Z-
dc.date.available2018-7-2
dc.date.available2020-07-17T13:42:25Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-1-4
dc.identifier77459
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37547-
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou vybraných zděných systémů pro bytové domy. Jsou navrženy tři zděné systémy o shodné dispozici - stavební systém z keramických tvárnic, systém z pórobetonových tvárnic a systém z vápenopískových cihel. Tyto tři vybrané systémy jsou následně mezi sebou porovnávány, a to z ekonomického hlediska a z tepelně technického hlediska. Pro svislé a vodorovné konstrukce jednotlivých systémů je v ekonomické části zpracován rozpočet a následně porovnán s cenovými ukazateli. Dále je proveden výpočet prostupu tepla, výpočet tepelných ztrát, průkaz energetické náročnosti budovy a posouzení konstrukčních detailů. Výsledkem této diplomové práce bude podrobné vyhodnocení jednotlivých systémů.cs
dc.format91 s
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectbytový důmcs
dc.subjectzděné systémycs
dc.subjectekonomika stavbycs
dc.subjectprostup teplacs
dc.subjecttepelné ztrátycs
dc.subjectenergetická náročnostcs
dc.titleOptimalizace řešení bytového objektu z hlediska konstrukce, stavební fyziky a ekonomiky výstavby.cs
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-programStavební inženýrství
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with an analysis of selected brick systems for apartment buildings. Three brick system with the same layouts are suggested - a brick system with ceramic blocks, a brick system with aerated concrete masonry units, a brick system with sand-lime bricks. The three selected systems are then compared to each other from the economical point of view and from the thermal-technical point of view. In the economic part, the budget for vertical and horizontal structures of the individual systems is compiled and it is subsequently compared with price indicators. Furthermore, the calculation of heat transmission, heat losses and the energy performance certificate is performed and construction details are evaluated. The result of this diploma thesis is a detailed assessment of individual systems.en
dc.subject.translatedapartment buildingen
dc.subject.translatedbrick systemsen
dc.subject.translatedeconomy of constructionen
dc.subject.translatedheat transmissionen
dc.subject.translatedheat lossesen
dc.subject.translatedenergy performanceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Polova.pdfPlný text práce11,34 MBAdobe PDFView/Open
Polova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce495,56 kBAdobe PDFView/Open
Polova_oponent.pdfPosudek oponenta práce638,22 kBAdobe PDFView/Open
Polova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce204,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37547

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.