Title: Výroba formy pro kompozitní talířové pružiny
Other Titles: Manufacturing technology of mold for composite disc springs
Authors: Mrázek, Martin
Advisor: Sklenička Josef, Ing. Ph.D.
Referee: Chval Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37569
Keywords: technologie výroby;uhlíkový kompozit;talířová pružina;odpružení vozu;formula student
Keywords in different language: manufacturing technology;carbon fiber composite;disc springs;suspension;formula student
Abstract: Diplomová práce se zabývá kompozitními talířovými pružinami určenými pro systém odpružení vozu Formula Student. První část je zaměřena na návrh pružin samotných a to včetně analýzy současného stavu a dat získaných v minulé závodní sezóně. Návrh pružin je realizován za pomoci výpočtů MKP a sw Matlab. Následující část zabývající se návrhem formy, zohledňuje velikost roční produkce, technologii výroby pružin a strojní zázemí dostupné studentskému týmu při ZČU. Třetí část je věnována vlastní výrobě formy, jejímu testování a testování prototypových pružin.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with composite disc springs designed for Formula Student suspension system. The first part is focused on the design of the springs, including the data analysis obtained in the last racing season. The design of springs is realized by calculations of FEM and SW Matlab. The next part deals with the design of the mold. The last part deals with the production of molds, production of springs and testing
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mrazek_DP.pdfPlný text práce72,8 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP_Mrazek.PDFPosudek vedoucího práce247,39 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP_Mrazek.PDFPosudek oponenta práce212,59 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Mrazek.PDFPrůběh obhajoby práce195,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37569

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.