Title: Plánování a řízení projektu inovace
Other Titles: Planning and management of innovative project
Authors: Polachová, Simona
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37570
Keywords: inovace;projekt;projektové řízení;is;evidence docházky
Keywords in different language: innovation;project;project management;is;attendance evidence
Abstract: Předmětem diplomové práce je hodnocení plánování a řízení inovačního projektu Evidence docházky, který byl realizován ve společnosti ZAT a.s. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části jsou vymezeny základní pojmy související s managementem inovací, projektovým managementem a oblastí evidence docházky. V praktické části je nejprve představena společnost ZAT a.s. Následně je popsán inovační projekt včetně jeho plánování a řízení. Poslední kapitola diplomové práce je věnována vyhodnocení plánování a řízení projektu. V závěru práce jsou uvedeny náměty a doporučení pro zlepšení inovace evidence docházky a pro další práci s inovacemi ve společnosti.
Abstract in different language: The subject of this Master's thesis is evaluation of planning and management of the innovative project Attendance evidence realized by the ZAT a. s. company. This thesis has its theoretical and practical part. The first part defines the basic concepts of the innovation management, project management and attendance evidence. The second part introduces at its beginning the ZAT a. s. company. Further on it describes the innovation project including its planning and management. The last chapter of the thesis is devoted to the evaluation of project planning and management. In the conclusion of this thesis there are suggestions and recommendations proposed regarding improvement of the innovation of attendance records or further work with innovations in the ZAT a. s. company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Polachova.pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
DP_Polachova_VP.pdfPosudek vedoucího práce352,84 kBAdobe PDFView/Open
DP_Polachova_OP.pdfPosudek oponenta práce222,25 kBAdobe PDFView/Open
Polachova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce57,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37570

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.