Title: Návrh manipulačních zařízení pro vůz kategorie Formula Student
Other Titles: Design of handling equipment for the Formula Student vehicle
Authors: Pangerl, Tomáš
Advisor: Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kalina Tomáš, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37577
Keywords: quick jack;tyč;paralelogram;zdvih;formule
Keywords in different language: quick jack;rod;paralelogram;stroke;formula
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem quick jacku, tažně tlačné tyče a zvedacího zařízení pro vůz kategorie Formula Student. Nejprve jsou v práci specifikovány požadavky pro návrh těchto zařízení. Následně jsou vytvořeny různé konstrukční varianty, ze kterých jsou poté vybrány ty nejvhodnější. Při návrhu je potřeba brát ohled na celkovou hmotnost, funkčnost a vyrobitelnost.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with a design of a quick jack, a pull-push rod and a lifting device for a Formula Student category car. First of all, requirements for the design of these devices are specified. Then, various design variants are created. The most suitable designs are then selected. Important aspects for the design are overall mass, functionality and manufacturability.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tomas_Pangerl.pdfPlný text práce14,09 MBAdobe PDFView/Open
BP_Panger_oponent.pdfPosudek oponenta práce797,93 kBAdobe PDFView/Open
BP_Pangerl_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce657,49 kBAdobe PDFView/Open
Pangerl.pdfPrůběh obhajoby práce546,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37577

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.