Title: Vícenásobná vstřikovací forma pro výrobek z plastu
Other Titles: Multiple molding mold for a plastic product
Authors: Vítek, Lukáš
Advisor: Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Schlosser Michal
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37580
Keywords: vstřikování plastů;více dutin;analýza;tvárnice;tvárník;catia;solidworks;moldex3d
Keywords in different language: injection molding;multiple cavity;analysis;cavity;core;catia;solidworks;moldex3d
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje konstrukční návrh vícenásobné vstřikovací formy pro výrobek z plastu. Teoretická část se zabývá problematikou návrhu plastů, technologií vstřikování a konstrukcí vstřikovacích forem a strojů. Hlavní část práce se zabývá požadovanou úpravou zadaného výrobku a konstrukcí vícenásobné vstřikovací formy, návrhy výrobku a formy jsou ověřovány analýzami. V závěru této práce je vytvořena výkresová dokumentace a technicko-ekonomické zhodnocení. Struktura návrhu je tvořena logickými celky a je vhodná zejména pro začínající konstruktéry. K práci jsou připojeny 3D modely a 2D výkresová dokumentace.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes a construction design of a multiple injection mold for a plastic product. The theoretical part deals with the design of plastics, technology of an injection molding and injection molds and machines. The main part of the work deals with the required modification of a given part and the design of a multiple injection molds, the product design and the multiple injection molds are verified by analyses. At the end of this work is created technical documentation and technical-economic evaluation. The design structure is made up of logical units and is particularly suitable for junior engineers. 3D models and 2D technical documentation are attached to the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukas_Vitek_BP.pdfPlný text práce17,33 MBAdobe PDFView/Open
BP_Vitek_oponent.pdfPosudek oponenta práce780,17 kBAdobe PDFView/Open
BP_Vitek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce666,96 kBAdobe PDFView/Open
Vitek.pdfPrůběh obhajoby práce566,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37580

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.