Title: Opěra soustruhu
Other Titles: Steady rest of the center lathe
Authors: Glatz, Karel
Advisor: Hudec Zdeněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Krátký Jaroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37585
Keywords: rešerše;soustruh;opěra;kladky;hydraulika;pohybový šroub;mkp analýza;výpočty;cad;sr5;technické výkresy
Keywords in different language: research;lathe;steady rest;roller;hydraulics;power screw;mkp analysis;calculation;cad;sr5;technical drawing
Abstract: Obsahem této bakalářské práce je rešerše opěr a podvalků a následný návrh otevřené opěry s valivými styky pro soustruh SR5. To celé je podloženo potřebnými výpočty včetně MKP analýzy u vybraných součástí.
Abstract in different language: The content of the bachelor´s thesis is research on steady rests and design of the open steady rest with roller contacts for the lathe SR5. The construction is verified by necessary calculations including MKP analysis of the selected parts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Karel_Glatz.pdfPlný text práce9,42 MBAdobe PDFView/Open
BP_Glatz_oponent.pdfPosudek oponenta práce859,65 kBAdobe PDFView/Open
BP_Glatz_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce740,12 kBAdobe PDFView/Open
Glatz.pdfPrůběh obhajoby práce531,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37585

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.