Title: Plánování trajektorie robotického ramene na základě obrazové informace.
Other Titles: Trajectory planning of a robotic arm based on visual information.
Authors: Mašek, Václav
Advisor: Čermák Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37593
Keywords: robot;zpracování obrazu;inverzní kinematika;průmyslové manipulátory;matlab;denavit - hartenbergovy parametry;koncové efektory
Keywords in different language: robot;image processing;inverse kinematics;industrial manipulators;matlab;denavit - hartenberg parameters;end effectors
Abstract: Práce shrnuje historii a současná řešení průmyslových robotů a zpracování obrazu. Dále je představen vhodný SW a HW pro tuto práci. Součástí je taktéž teorie mechaniky průmyslových manipulátorů. Praktická část se zabývá návrhem a implementací algoritmu pro zpracování obrazu, modelování a řízení robotů. Součástí praktické části je též návrh konstrukce magnetických uchopovačů pro dva z těchto robotů.
Abstract in different language: Bachelor thesis summarizes history of robotic manipulators and image processing, including present industrial solutions for Vision - Based Control. Except that, thesis includes overview of suitable software and hardware. Theory of serial manipulators mechanics is also included. Practical part of thesis is based on design and implementation of image processing algorithm, creating mathematical models of three types of robots. In the last part were designed magnetic robot end effectors for two of used robots.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Vaclav_Masek_k_odevzdani.pdfPlný text práce3,25 MBAdobe PDFView/Open
BP_Masek_oponent.pdfPosudek oponenta práce875,15 kBAdobe PDFView/Open
BP_Masek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce742,57 kBAdobe PDFView/Open
Masek.pdfPrůběh obhajoby práce510,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37593

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.