Title: Udržitelná mobilita z pohledu pohonů vozidel
Other Titles: Sustainable mobility and drives of vehicles
Authors: Buňata, Martin
Advisor: Barták Jiří, Ing.
Referee: Kopecký Martin, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37594
Keywords: pohon;vozidlo;motor;zdroj energie;spalování;paliva;vstřikování paliva;přeplňování;katalyzátor;hybrid;elektromotor;spojka;převodovka
Keywords in different language: drive;vehicle;engine;energy source;combustion;fuels;fuel injection;overcharging;catalyst;hybrid;elektric motor;clutch;transmission
Abstract: Bakalářská práce se zabývá udržitelností dopravy z pohledu pohonů. Podstatou teoretické části je popsání moderních technologií pro dosažení požadovaných parametrů, jako je výkon, spotřeba a emise. Na základě poznatků je v praktické části navržena koncepce hybridního řešení pohonu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with sustainability of vehicles and their drives. The essence of the theoretical part consists of describing modern solutions in order to achieve required parameters such as power, consumption and emissions. Using this knowledge, a concept design of a hybrid vehicle is made in the practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Bunata_2019.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFView/Open
BP_Bunata_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce710,38 kBAdobe PDFView/Open
BP_Bunata_oponent.pdfPosudek oponenta práce928,57 kBAdobe PDFView/Open
Bunata.pdfPrůběh obhajoby práce533,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37594

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.