Title: Analýza naučných stezek Příbramska a jejich využití v předmětech o přírodě a společnosti
Other Titles: Analysis of educational paths in region Pribram and its utilization in subjects about Nature and Society
Authors: Pastuchová, Taťána
Advisor: Levý Josef, PhDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37600
Keywords: naučné stezky;příbramský region;předměty o přírodě a společnosti
Keywords in different language: natural trail;příbram region;natural science and society subjects.
Abstract: Předložená práce se zabývá naučnými stezkami příbramského regionu. Jejím cílem je zjistit, do jaké míry jsou informace a poznatky, které stezky poskytují přínosné pro výuku předmětů o přírodě a společnosti na 1. stupni základní školy a vztah stezek k příbramskému regionu. První část je zpracována na základě informací získaných studiem odborné literatury, které byly potřebné k získání přehledu o dané problematice. Praktická část analyzuje, porovnává a hodnotí výsledky získaných poznatků.
Abstract in different language: Submitted thesis deals with Natural trails of the Příbram region. The aim of this work is to find out to what extent are the information and pieces of knowledge, that these paths provide, beneficial to the Natural Science and Society subjects, taught at first grade od Elementary school. It also reflects the connection of the paths to the Příbram region. First part is made on the grounds of the specialized bibliography which was essential to get the complete overview about the whole issue. Practical part analyzes, compares and evaluates the acquired findings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_T._Pastuchova.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFView/Open
Pastuchova VP.pdfPosudek vedoucího práce352,9 kBAdobe PDFView/Open
Pastuchova OP.pdfPosudek oponenta práce148,09 kBAdobe PDFView/Open
Pastuchova O.pdfPrůběh obhajoby práce219,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37600

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.