Title: Pracovní a sběrné středisko Karlov I
Other Titles: Work and Collection Centre Karlov I
Authors: Červenková, Lucie
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Tóth Andrej, Doc. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37604
Keywords: československo;plzeň;karlov i;pracovní a sběrné středisko;odsun němců
Keywords in different language: czechoslovakia;pilsen;karlov i;work and collection centre;expulsion of germans from czechoslovakia
Abstract: Předkládaná diplomová práce si dává za cíl popsat fungování Pracovního a sběrného střediska v Plzni na Karlově, jehož branami prošla nemalá část lidí donucených k vysídlení. S uvedeným táborovým zařízením se ovšem nepojí pouze doba poválečných odsunů. Již během druhé světové války bylo středisko využíváno nacisty jako ženský pracovní a výchovný tábor a část krátce sloužila jako pracovní a výchovný tábor pro muže. Diplomová práce je rozčleněna do šesti hlavních kapitol, jež se dále dělí z důvodu zachování přehlednosti daných témat na oddíly podkapitol. Cílem práce je předložit ucelené shrnutí táborové historie se zvláštním zřetelem na období poválečných odsunů Němců.
Abstract in different language: The theme of this thesis is Work and Collection Centre Karlov I in Pilsen. The aim of the thesis is to describe the functioning of the Work and Collection Centre Karlov I. The camp complex has undergone many changes during its existence. The work is divided into six main chapters. The Work and Collection Centre Karlov I was used for securing mass transports mainly in the second half of 1946. Train trains from Pilsen were directed mainly to the Soviet occupation zone (also to the US occupation zone, but with fewer people).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cervenkova Diplomova prace.pdfPlný text práce3,18 MBAdobe PDFView/Open
Cervenkova - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce593,36 kBAdobe PDFView/Open
Cervenkova - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce8,83 MBAdobe PDFView/Open
Cervenkova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce212,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37604

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.