Název: Saúdsko-arabská politika a její postoje k událostem v současném arabském světě s ohledem na oficiální náboženskou doktrínu
Další názvy: Politics of Saudi Arabia and it's Attitudes towards the Events in the Contemporary Arab World considering the Official Religious Doctrine
Autoři: Somolík, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Ramadan, Ivan
Oponent: Křížek, Daniel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3761
Klíčová slova: Saúdská Arábie;Korán;Mekka;wahhábismus;islám;ropa;Alláh;Saúd Wahháb
Klíčová slova v dalším jazyce: Saudi Arabia;Koran;Mecca;wahhabism;islam;petroleum;Allah;Saúd Wahháb
Abstrakt: Po tom, co si Saúdská Arábie vyžádala během irácké okupace Kuvajtu pomoc cizích nemuslimských vojsk, strhla se na ni lavina kritiky a zpochybňování její oddanosti islámským zásadám a role ochránce dvou svatých mešit. Vládnoucí rodina bývá označována jako zkorumpovaná a nelegitimní. Práce si klade za cíl zjistit, zda byly postoje saúdské vlády ke stěžejním událostem Blízkého východu od roku 1990 v souladu s islámem.
Abstrakt v dalším jazyce: After Iraqi invasion to Kuwait, Saudi Arabia requested assistance of non-Muslim coalition troops led by US. Since then the Saudi government is being widely criticised because of that decision. The legitimacy of the royal family is being contested for more then 20 years. The goal of the thesis is to find out, whether the political steps and stances of Saudi Arabia on key events that occurred in Middle East since 1990 were in accordance with Islam.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Saudska Arabie.pdfPlný text práce839,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Somolik_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce274,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Somolik_oponent.pdfPosudek oponenta práce431,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Somolik.pdfPrůběh obhajoby práce153,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3761

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.