Title: Táborské gymnázium od Mnichovské dohody po rok 1948
Other Titles: Gymnasium of Tábor from the Munich Agreement until 1948
Authors: Cíchová, Pavlína
Advisor: Valkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Referee: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37610
Keywords: gymnázium;školství;tábor;mnichovská dohoda;druhá světová válka;protektorát čechy a morava;komunistický puč
Keywords in different language: grammar school;education;tábor;munich agreement;world war ii.;protectorate of bohemia and moravia;communist coup
Abstract: Tato diplomová práce je věnována historii táborské gymnázia od roku 1938 do roku 1948. Zaměřena je na vývoj školy po Mnichovské dohodě, během Protektorátu Čechy a Morava a v poválečném období. Práce popisuje události ovlivňující gymnázium v Táboře během mobilizace v roce 1938, vývoj instituce během Protektorátu a také vyrovnání se s následky druhé světové války. Chronologická část je zakončena událostmi a změnami po únoru 1948. V poslední kapitole jsou zmíněny osobnosti spojené s touto institucí, které sehrály v této době významnou roli.
Abstract in different language: This diploma thesis is dedicated to history of the grammar school in Tábor from 1938 until 1948. Thesis is focused on the development of this school during the period after the Munich Agreement, in the Protectorate of Bohemia and Moravia and in the period after the war. The thesis describes events which affected grammar school in Tábor during the mobilization in 1938, development of the institution during the period of the Protectorate and also describes consequences of the World War II. Chronological part ends with the events and changes of the February 1948. In last chapter are mentioned personalities associated with the institution, who have played role an important role in this period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Cichova.pdfPlný text práce2,87 MBAdobe PDFView/Open
Cichova - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce570,44 kBAdobe PDFView/Open
Cichova - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce664,81 kBAdobe PDFView/Open
Cichova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce220,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37610

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.