Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKodet Roman, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorSluka, Ladislav
dc.contributor.refereeSkřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-6
dc.date.accessioned2020-07-17T13:43:13Z-
dc.date.available2018-6-30
dc.date.available2020-07-17T13:43:13Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-30
dc.identifier77141
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37612-
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá komparací tankových jednotek SSSR a Německa. Zahrnuje historii jejich vzniku a vývoj v období mezi WW1 a WW2. Dalším obdobím jsou události r 1939 - Zimní válka a Polské a Západní tažení. Hlavní část obsahuje události 2. světové války. Je rozdělena na kapitoly podle jednotlivých let. Komparace zahrnuje úroveň strategickou, operační a technickou. Strategická úroveň zahrnuje vliv tankových jednotek na válečné operace, Velikost Produkci a ztráty. Druhá úroveň obsahuje doktrínu tankového boje. Srovnává úroveň velení a schopnosti schopnosti střetného boje. Tato úroveň je zásadní a určuje vlastní bojovou sílu tanků. Třetí úroveň srovnává technickou stránku. Hodnotí vývoj tankové techniky a základní parametry jako pancéřování, výzbroj a pohyblivost. Zkoumá vlastnosti dané specifiky obou zemí a charakteristiky zjištěné v průběhu bojů. Také vývoj nových typů tanků.cs
dc.format96 s. (157 000 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjecttankcs
dc.subjectsssrcs
dc.subjectněmeckocs
dc.subjectdruhá světová válkacs
dc.subjectstalincs
dc.subjecthitlercs
dc.subjectguderiancs
dc.subjectzimní válkacs
dc.subjectfranciecs
dc.subjectpolskocs
dc.subjectfinskocs
dc.subjectt-34cs
dc.subjectpanthercs
dc.subjecttigercs
dc.subjectpanzercs
dc.subjectzitadellecs
dc.subjectbagrationcs
dc.subjectwehrmachtcs
dc.subjectpanzerwaffecs
dc.subjectbarbarossacs
dc.subjectfrühlingserwachencs
dc.subjectrkkacs
dc.subjectstavkacs
dc.subjectkanóncs
dc.titleKomparace tankových vojsk SSSR a nacistického Německa v období 2. světové války.cs
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
dc.thesis.degree-programHistorické vědy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with comparison of tank units of the USSR and Germany. Includes history of their origin and development in the period between First World War and Second World War. The next period is the events of 1939 - the Winter War and the Polish and Western Campaigns. The main part contains the events of World War II. It is divided into chapters by years. The comparison includes the strategic, operational and technical levels. The strategic level includes the influence of tank units on war operations, size production and combat losses. The second level contains the tank battle doctrine. It compares the level of command and the ability of a clash. This level is essential and determines the actual combat power of the tanks. The third level compares the technical side. It evaluates the development of tank technology and basic parameters such as armor, armament and mobility. It examines the characteristics of the given specifics of both countries and the characteristics found during the fighting. Also development of new types of tanks.en
dc.subject.translatedtanken
dc.subject.translatedussren
dc.subject.translatedgermanyen
dc.subject.translatedwwiien
dc.subject.translatedstalinen
dc.subject.translatedhitleren
dc.subject.translatedguderianen
dc.subject.translatedwinter waren
dc.subject.translatedfranceen
dc.subject.translatedpolanden
dc.subject.translatedfinlanden
dc.subject.translatedt-34en
dc.subject.translatedpantheren
dc.subject.translatedtigeren
dc.subject.translatedpanzeren
dc.subject.translatedzitadelleen
dc.subject.translatedbagrationen
dc.subject.translatedwehrmachten
dc.subject.translatedpanzerwaffeen
dc.subject.translatedbarbarossaen
dc.subject.translatedfrühlingserwachenen
dc.subject.translatedrkkaen
dc.subject.translatedstavkaen
dc.subject.translatedcannonen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Sluka.pdfPlný text práce720,59 kBAdobe PDFView/Open
Sluka - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce588,69 kBAdobe PDFView/Open
Sluka - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce616,45 kBAdobe PDFView/Open
Sluka - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce228,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37612

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.