Title: Lokální mechanické vlastnosti kovových materiálů vyrobených aditivními technologiemi.
Authors: Melzer, Daniel
Advisor: Džugan Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Daniel Matěj, Prof. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37621
Keywords: aditivní technologie;selektivní laserové tavení;selektivní elektronové tavení;mechanické zkoušení;miniaturní vzorky;fracture locus
Keywords in different language: additive manufacturing;selective laser melting;selective electron beam melting;mechanical testing;miniaturized samples;fracture locus
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá hodnocením mechanického chování aditivně vyrobených kovových vzorků pomocí procesů SLM a SEBM. Hlavním cílem je provedení mechanických zkoušek s využitím miniaturních zkušebních těles, pro posouzení lokálních vlastností. Tyto zkoušky jsou doplněny hodnocením lomových ploch a hodnocením vlivu procesních parametrů na dosažené vlastnosti.
Abstract in different language: This thesis deals with evaluation of local mechanical behaviour of additively processed metallic materials by SLM and SEBM processes. Main goal is to perform mechanical tests with using of miniaturized specimens, to assess local properties. Mechanical tests are supported by fractography and evaluation of processing parameters effect on behaviour.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Melzer Daniel_2019.pdfPlný text práce4,88 MBAdobe PDFView/Open
H_DMelzer.pdfPrůběh obhajoby práce5,61 MBAdobe PDFView/Open
OP_Daniel Melzer_S17N0047P.pdfPosudek oponenta práce167,29 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Daniel Melzer_S17N0047P.pdfPosudek vedoucího práce91,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37621

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.