Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFučíková Renáta, akademický malíř
dc.contributor.authorBílková, Veronika
dc.contributor.refereeMüller Ondřej, Mgr.
dc.date.accepted2019-6-20
dc.date.accessioned2020-07-17T13:43:25Z-
dc.date.available2018-5-31
dc.date.available2020-07-17T13:43:25Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-30
dc.identifier77534
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37623
dc.description.abstractTéma mé diplomové práce je ilustrovaná non-fiction kniha. Pojednává o životě a díle hudebního skladatele Ludwiga van Beethovena. Kniha je pro děti od 10ti let a má vzdělávací charakter. Měla by jim zábavnou formou přiblížit geniální dílo slavného skladatele. Příběh je vyprávěn hlavně ilustracemi, které mají námětově různorodý charakter. Zaobírají se hudebními motivy i událostmi ze života skladatele, které ho v jeho tvorbě ovlivňovaly. Ilustrace jsou tvořeny temperou s pomocí kombinované malby štětce a malířské špachtle. Tato práce má ukázat klasickou hudbu v moderním pojetí a v jejich vlivech na budoucí období.cs
dc.format37 s. (43 211 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectilustracecs
dc.subjectautorská knihacs
dc.subjecttemperacs
dc.subjectmalbacs
dc.subjectmalířská špachtlecs
dc.subjecthudbacs
dc.subjectklavírcs
dc.subjectludwig van beethovencs
dc.subjectklasicismuscs
dc.subjectromantismuscs
dc.titleILUSTROVANÁ NON-FICTION KNIHA (DIDAKTICKÁ)cs
dc.title.alternativeILLUSTRATED NON-FICTION BOOK (DIDACTIC)en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgA.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnaracs
dc.thesis.degree-programDesigncs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of my thesis is an illustrated non-fiction book. It is about Ludwig van Beethoven´s life and his work. The book is intended for children over 10 years old and has an educational character. It should give them an entertaining look at the famous composer´s brilliant work. The story is mainly told by illustrations that have a diverse characters. They deal with musical motives and events from the life of the composer, that influenced him in his work. Illustrations are formed by tempera with the help of a combining brush and palette-knife painting. This work shall introduce the classical music in a modern concept and how it will influence future.en
dc.subject.translatedillustrationen
dc.subject.translatedauthor´s booken
dc.subject.translatedtemperaen
dc.subject.translatedpaintingen
dc.subject.translatedpalette-knifeen
dc.subject.translatedmusicen
dc.subject.translatedpianoen
dc.subject.translatedludwig van beethovenen
dc.subject.translatedclassicismen
dc.subject.translatedromanticismen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veronika Bilkova Diplomova prace.pdfPlný text práce19,45 MBAdobe PDFView/Open
Bilkova.pdfPosudek vedoucího práce563,24 kBAdobe PDFView/Open
Bilkova_0.pdfPosudek oponenta práce488,74 kBAdobe PDFView/Open
Bilkova_1.pdfPrůběh obhajoby práce269,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37623

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.