Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorMišáková, Tereza
dc.contributor.refereeŠtípková Martina, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-10
dc.date.accessioned2020-07-17T13:43:31Z-
dc.date.available2018-5-10
dc.date.available2020-07-17T13:43:31Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-29
dc.identifier77799
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37635-
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá tématem Veřejné dobro. Sledovala jsem zda socioekonomický status jedince má vliv na výši jeho příhozu. Hráči hráli strategickou hru Public-good game. Rozděleni byli po 4 hráčích. Hra měla 10 kol. Během jednoho kola dali jimi zvolenou část z 10 Kč do společného fondu, zbytek jim zůstal na vlastních účtech. Ve společném fondu se peníze zdvojnásobili a rozdělili rovným dílem zpět. Provedla jsem kvantitativní analýzu v programu Stata 11. Zjistila jsem, že socioekonomický status nemá vliv na výši příhozu. Důležitou proměnou se ukázala proměnná organizátoři a ostatní spoluhráči, kteří hru ovlivňují.cs
dc.format44 s. (61 682 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectpublic-good gamecs
dc.subjectexperimentcs
dc.subjectsocioekonomický statuscs
dc.subjectorganizátorcs
dc.subjectspoluprácecs
dc.subjectvlivcs
dc.titleVeřejné dobro: Experimentcs
dc.title.alternativePublic-Good Game: An experimenten
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
dc.thesis.degree-programSociologie
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the topic of Public Good. I watched whether the socio-economic status of an individual affects the amount of his bid. Players played a strategy game called Public-good game. They were split by 4 players. The game was 10 laps. During one round they put their chosen part from 10 CZK into a common fund, the rest remained on their own accounts. In the common fund, the money was doubled and split back equally. I conducted a quantitative analysis in the Stata 11 program. I found that the socio-economic status does not affect the amount of the bid. An important change has been the variable organizers and other players who influence the game.en
dc.subject.translatedpublic-good gameen
dc.subject.translatedexperimenten
dc.subject.translatedsocio-economic statusen
dc.subject.translatedorganizeren
dc.subject.translatedcooperationen
dc.subject.translatedinfluenceen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Misakova_final.pdfPlný text práce831,6 kBAdobe PDFView/Open
Misakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce138,16 kBAdobe PDFView/Open
Misakova_op.pdfPosudek oponenta práce146,66 kBAdobe PDFView/Open
Misakova.PDFPrůběh obhajoby práce603,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37635

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.