Title: Marketizace spirituality
Other Titles: Marketization of spirituality
Authors: Staník, Richard
Advisor: Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37639
Keywords: spiritualita;spirituální produkty a služby;náboženství;marketizace;pluralizace;individualizace;posvátno
Keywords in different language: spirituality;spiritual products and services;religion;marketing;pluralization;individualization;sacred
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na marketizaci spirituality a její proces. Marketizace spiritaulity je fenomén, který díky procesu sekularizace čím dál tím více prostupuje společností. Tímto tématem mám na mysli proces, při kterém se na trh dostávají věci, které mají určitý charakter nadpřirozena, který si aktér za nějaký finanční obnos může pořídit. Práce bude koncipována jako kvalitativní výzkum. V rámci metodologie bude sběr dat prováděn skrze hloubkové rozhovory a data budou následně analyzována prostřednictvím metody kódování a kategorizace.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on marketization of spirituality and its process. Marketization of spirituality is phenomenon which is more and more burdening the society due to religious secularization. I mean that this issue is process causing things which have kind of supernatural character getting on the market. These things can be easily purchased by interested parties. I will be focusing on motives which leads individual person to use the spirituality as the product and also on resources from wich can be these products made of. The bachelor thesis will be formed as a qualitative research. The methodology is based on an indepth interview and analysis which will be used for coding and inclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Stanik_Finalni.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Richard Stanik (vedouci).pdfPosudek vedoucího práce140,1 kBAdobe PDFView/Open
Stanik_oponent.pdfPosudek oponenta práce139,78 kBAdobe PDFView/Open
Stanik.PDFPrůběh obhajoby práce90,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.