Název: Mešity v České republice
Další názvy: Mosques in the Czech republic
Autoři: Šťastná, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Sobotková, Veronika
Oponent: Tarant, Zbyněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3764
Klíčová slova: mešita;muslimové;diskusní script;výzkum;Česká republika
Klíčová slova v dalším jazyce: mosque;muslims;chat script;research;Czech republic
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá mešitami obecně, nejdůležitějšími mešitami v České republice, muslimskou komunitou a postojem Čechů k islámu a muslimům v jejich zemi. Práce má dva základní cíle. Prvním cílem je zjistit,jaký mají obyvatelé města Brna názor na mešitu ve městě. Druhým cílem je zjistit, jak by obyvatelé města Hradec Králové nahlíželi na případnou výstavbu mešity v jejich městě. Práce vychází z teoretických i empirických studií různých českých i zahraničních autorů. Informace jsou doplněny dílčími zdroji, kterými jsou zejména osobně provedený průzkum v Hradci Králové a Brně.
Abstrakt v dalším jazyce: The graduation thesis is written about mosques in general, the most important mosques in the Czech Republic, muslim community in the Czech Republic, and about attitude of Czechs to islam, muslims and muslim community in their country. The graduation thesis had two main aims. First of them was to find out how inhabitants of Brno see the mosque at Vídeňská street and local muslims and the second aim was to find out how inhabitants of Hradec Králové look at the plan of their town to build a mosque there. The graduation thesis is patterned on theoretic and empiric studies of various authors. Everything is completed with personaly made research in mentioned towns.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Aneta Stastna.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stastna_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce308,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stastna_oponent.pdfPosudek oponenta práce201,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stastna_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce133,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3764

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.