Title: Mešity v České republice
Other Titles: Mosques in the Czech republic
Authors: Šťastná, Aneta
Advisor: Sobotková, Veronika
Referee: Tarant, Zbyněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3764
Keywords: mešita;muslimové;diskusní script;výzkum;Česká republika
Keywords in different language: mosque;muslims;chat script;research;Czech republic
Abstract: Bakalářská práce se zabývá mešitami obecně, nejdůležitějšími mešitami v České republice, muslimskou komunitou a postojem Čechů k islámu a muslimům v jejich zemi. Práce má dva základní cíle. Prvním cílem je zjistit,jaký mají obyvatelé města Brna názor na mešitu ve městě. Druhým cílem je zjistit, jak by obyvatelé města Hradec Králové nahlíželi na případnou výstavbu mešity v jejich městě. Práce vychází z teoretických i empirických studií různých českých i zahraničních autorů. Informace jsou doplněny dílčími zdroji, kterými jsou zejména osobně provedený průzkum v Hradci Králové a Brně.
Abstract in different language: The graduation thesis is written about mosques in general, the most important mosques in the Czech Republic, muslim community in the Czech Republic, and about attitude of Czechs to islam, muslims and muslim community in their country. The graduation thesis had two main aims. First of them was to find out how inhabitants of Brno see the mosque at Vídeňská street and local muslims and the second aim was to find out how inhabitants of Hradec Králové look at the plan of their town to build a mosque there. The graduation thesis is patterned on theoretic and empiric studies of various authors. Everything is completed with personaly made research in mentioned towns.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aneta Stastna.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Stastna_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce308,43 kBAdobe PDFView/Open
Stastna_oponent.pdfPosudek oponenta práce201,26 kBAdobe PDFView/Open
Stastna_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce133,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3764

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.