Title: Marketizační strategie vybrané náboženské organizace ve veřejném prostoru
Other Titles: The marketization strategy of the selected religious organization in the public space
Authors: Vondrová, Vanesa
Advisor: Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37641
Keywords: marketizace;nastolování agendy;náboženská organizace
Keywords in different language: marketization;agenda setting;religious organization
Abstract: Cílem předložené bakalářské práce bylo zjistit, jakých marketizačních strategií užívají významní představitelé vybrané náboženské organizace k zviditelnění se ve veřejném prostoru. Pro tyto účely je použit teoretický koncept nastolování agendy (agenda setting). Nastolování těchto témat do veřejného prostoru doprovází vznik marketizace náboženství, která je ústředním tématem práce. Pro získání dat byly použity dvě metody sběru; polostrukturované rozhovory a obsahová analýza. Lze konstatovat, že tržní strategie je realizována prostřednictvím sociálních sítí pouze v nejvyšších kruzích. V jiných pozicích není možné jednoznačně vyhodnotit, zda se jedná o marketingovou strategii či nikoliv.
Abstract in different language: The aim of the submitted bachelor thesis was to find out what marketization strategies are used by prominent representatives of the selected religious organization for the visibility in the public sphere. For this purpose, the theoretical concept of agenda setting was used. Two methods of data collection were used to obtain data; semi-structured interviews and content analysis. It can be stated that the marketization strategy is implemented through social networks only in the highest circles. In other positions, it is not possible to evaluate unambiguously whether it is a marketing strategy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace; Vanesa Vondrova.pdfPlný text práce785,14 kBAdobe PDFView/Open
Vanesa Vondrova (vedouci).pdfPosudek vedoucího práce140,15 kBAdobe PDFView/Open
Vondrova_oponent.pdfPosudek oponenta práce135,82 kBAdobe PDFView/Open
Vondrova.PDFPrůběh obhajoby práce934,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37641

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.