Název: Konstituční revoluce v Persii a konec Kadžárovců
Další názvy: Persian Constitutional revolution and the end of Qajar dynasty
Autoři: Vysloužil, Michal
Vedoucí práce/školitel: Tomková, Alena
Oponent: Ramadan, Ivan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3765
Klíčová slova: Persie;konstituce;madžles;revoluce;Qadžárovci;Pahlaví
Klíčová slova v dalším jazyce: Persia;constitution;majlis;revolution;Qajars;Pahlevi
Abstrakt: Práce popisuje vnitřní události v Persii mezi lety 1905 až 1925. Přičemž rozebírá příčiny a průběh Konstituční revoluce a její následky až po nástup Rezy Pahlaví k moci.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is about the situation in Persia from 1905 till 1925. It describes the roots of Constitutional revolution and the revolution itself. It also describes its consequences until the coronation of Reza Pahlevi.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Michal Vyslouzil.pdfPlný text práce607,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vyslouzil_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vyslouzil_oponent.pdfPosudek oponenta práce244,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vyslouzil_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce131,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3765

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.