Title: Konstituční revoluce v Persii a konec Kadžárovců
Other Titles: Persian Constitutional revolution and the end of Qajar dynasty
Authors: Vysloužil, Michal
Advisor: Tomková, Alena
Referee: Ramadan, Ivan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3765
Keywords: Persie;konstituce;madžles;revoluce;Qadžárovci;Pahlaví
Keywords in different language: Persia;constitution;majlis;revolution;Qajars;Pahlevi
Abstract: Práce popisuje vnitřní události v Persii mezi lety 1905 až 1925. Přičemž rozebírá příčiny a průběh Konstituční revoluce a její následky až po nástup Rezy Pahlaví k moci.
Abstract in different language: The thesis is about the situation in Persia from 1905 till 1925. It describes the roots of Constitutional revolution and the revolution itself. It also describes its consequences until the coronation of Reza Pahlevi.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Michal Vyslouzil.pdfPlný text práce607,51 kBAdobe PDFView/Open
Vyslouzil_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295 kBAdobe PDFView/Open
Vyslouzil_oponent.pdfPosudek oponenta práce244,15 kBAdobe PDFView/Open
Vyslouzil_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce131,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3765

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.