Title: Platební styk a jeho ochrana
Other Titles: Payment system and its protection
Authors: Pancová, Lucie
Advisor: Hrubá Smržová Petra, JUDr. Ph.D.
Referee: Anderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37652
Keywords: platební styk;ochranné prvky;podvody;bankovky;platební karta
Keywords in different language: payment system;security elements;fraud;banknotes;payment card
Abstract: Téma mé diplomové práce je platební styk a jeho ochrana. V Úvodu je ve stručnosti charakterizován platební styk a jeho druhy. Pak jsem se zaměřila na hotovostní platební styk, který představují bankovky a mince a bezhotovostní platební styk a jeho nástroje, v závěru této kapitoly je zmíněna právní úprava týkající se platebního styku. V další kapitole jsou zmíněny ochranné prvky bankovek a mincí, ochrana platebních karet a ostatních nástrojů bezhotovostního styku. Ve třetí kapitole jsou popsány jednotlivé podvody a jak se proti nim případně chránit. V poslední kapitole jsou uvedeny nové ochranné prvky a novinky v této oblasti.
Abstract in different language: The topic of my thesis is payment system and its protection. In the introduction, the payment system and its types are briefly characterized. Then I focused on cash payments, which are banknotes and coins and cashless payments and its instruments, at the end of this chapter the legislation on payment systems is mentioned. In the next chapter are mentioned protective elements of banknotes and coins, protection of payment cards and other tools of non-cash transactions. The third chapter describes individual frauds and how to protect against them. The last chapter introduces new security features and news in this area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Pancova.doc (1).pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
op.p. Pancova.pdfPosudek oponenta práce468,83 kBAdobe PDFView/Open
ved.p. Pancova.pdfPosudek vedoucího práce429,19 kBAdobe PDFView/Open
p.o. Pancova.pdfPrůběh obhajoby práce541,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37652

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.