Title: Zaměstnávání zdravotně postižených osob
Other Titles: Employment of disabled people
Authors: Knížová, Tereza
Advisor: Janák Martin, JUDr.
Referee: Lindová Jana, JUDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37658
Keywords: zaměstnávání;invalidita;zdravotní postižení;práce;zaměstnavatel
Keywords in different language: employment;invalidity;disabilities;labour;employer
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zabývá se zejména úpravou de lege lata. Diplomová práce rozebírá nejen pojem zdravotního postižení a úpravu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v českém právním řádu i v mezinárodní úpravě. Dále se zabývá aktivní politikou zaměstnanosti a samotným zaměstnávání OZP, a to i ze strany zaměstnavatelů, včetně všech atributů s tím souvisejících. Ve svém závěru se práce krátce zabývá také komparací české a německé právní úpravy.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the employment of people with disabilities and deals especially with the legislation de lege lata. The diploma thesis deals not only with the concept of disability and the legislation of the employment of people with disabilities in the Czech legal order as well as in the international regulation. It also deals with active employment policy and the actual employment of PwD by the employers, including all related attributes. In conclusion, the thesis also briefly deals with the comparison of Czech and German legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tereza Knizova.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Knizova-2.pdfPosudek oponenta práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Knizova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Knizova Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce322,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37658

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.